Česká komora detektivních služeb je spolek, který sdružuje právnické a fyzické osoby poskytující služby soukromých detektivů a další služby v oboru komerční bezpečnosti.