Naše detektivní kancelář nabízí následující služby

Odhalování

 • krádeží,
 • zpronevěr,
 • jiné skryté trestné činností páchané zejména zaměstnanci,
 • pojistných podvodů,
 • zajištování důkazních materiálů (o osobách, objektech, vozidlech, činnostech včetně zjištění pachatelů a umožnění jejich trestního stíhání).

(formou detektivního vyšetřování, pomocí skryté techniky nebo nasazením našeho detektiva do Vašeho prostředí, ale i spolupráce s policií a zastupování v trestním řízení)


 

Pátrání

 • po osobách,
 • po věcech věcech,
 • důvěrných informacích......

 

Výrobkové pirátství

 • odhalování výroby, prodeje a distribuce padělaných výrobků a produktů,
 • ochranné známky,
 • pomoc při uplatnění právních nároků a vydání věci nebo náhrady škody.

 

Soudní spory

 • spolupráce a pomoc v rámci soudních i mimosoudních sporů, a to jak civilních tak i trestně právních (ve spolupráci s advokátními kancelářemi a orgány činnými v trestním řízení)

 

Další služby

 • shromažďování podkladů pro zjištění skutečného majetku,
 • ochrana ekonomických zájmů fyzických i právnických osob,
 • shromažďování informací (nejen o konkurenci) pro rozhodovací proces klienta,
 • poradenství v oblasti zákonnosti aktivit a činností fyzických i právnických osob.

 

Expertní činnosti

 • pátrání po osobách pohřešovaných a nezvěstných,
 • prověrky informací,
 • zpracování
  • bezpečnostní politiky,
  • analýzy,
  • auditu,
  • projektu,

 

Naši detektivové mají v této oblasti mnohaleté zkušenosti