Detektivní a informační agentura euroDETEKTIV

Poskytujeme profesionální služby při řešení nestandardních životních, rodinných, pracovních či obchodních situací a vztahů, ale i dalších specifických situacích vyžadujících detektivní či zpravodajské činnosti, které by byly pro naše klienty za daných podmínek obtížně řešitelné.

Naším hlavním mottem je spokojený zákazník.

Naši detektivové mají mnohaleté zkušenosti a praxi z vyšetřování závažných kauz a případů a stejně tak při ochraně osob a majetku.

Své služby poskytujeme na území celé ČR a ve spolupráci se zahraničními partnery i v rámci EU. Díky spolupráci s řadou renomovaných kanceláří jsme schopni zajistit služby téměř na všech kontinentech světa.